Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

Konstancin-Jeziorna, 30.12.2011 r.

Nr sprawy: AG.3400/04/12
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: AG.3400/04/12
Nazwa zadania: dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1

 
  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:
Janusz Pawlak CYTRUS Gospodarstwo Ogrodniczo-Sadownicze, ul. Millenium 90, 05-503 Głosków
  1. Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wszystkie wymagania SIWZ i przedstawiająca niższą cenę.
  2. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks cywilny.

 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Ilość punktów w kryterium cena
1.
Władysław Trzewik AGROS
Ul. Bruzdowa 82 A, 02-991 Warszawa
58.810,70 zł
92,24

 

 
2.
Janusz Pawlak CYTRUS
Gospodarstwo Ogrodniczo-Sadownicze, ul. Millenium 90,
05-503 Głosków

 
54.249,00 zł
100


 
  1. Termin podpisania umowy.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, ponieważ nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Wytworzył:
Bożena Rzeczkowska - DPS Konstancin-Jeziorna
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-12-30 12:44:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-12-30 12:44:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki