Oddanie w najem na okres do 3 lat lokalu użytkowego położonego w Piasecznie przy ul. Kościuszki

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

z dnia 27 grudnia 2011r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego
 
ogłasza, co następuje:
 
I.
Z zasobu Powiatu Piaseczyńskiego przeznaczony został do oddania w najem na okres do 3 lat lokal użytkowy, mieszczący się w budynku na zabudowanej nieruchomość stanowiącej według ewidencji gruntów i budynków działki nr nr 1 i 3 w obrębie 41, o łącznej powierzchni 648 m2, położonej w Piasecznie przy ul. Kościuszki, opisany dokładnie w wykazie będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia, przeznaczony do zagospodarowania zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

II.

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w okresie od dnia 28 grudnia 2011r. do dnia 17 stycznia 2012r.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Wytworzył:
Anna Keller
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-01-03 12:49:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-01-03 12:57:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki