Odpowiedzi na pytania - postępowanie dot.dostawy pieluchomajtek i rękawic do DPS Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna, 13.01.2012 r.
 

Wyjaśnienie do ogłoszenia o planowanej dostawie pieluchomajtek i rękawic jednorazowych dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, nr sprawy AG.3400/05/12 z dnia 09.01.2012 r.

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie dotyczące w/w postępowania poprzez złożenie stosownych zapytań.
Pytania:
  1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek bez elementów obejmujących lub ściągających na wysokości talii, poz. 1 – 6 formularza cenowego?
Odpowiedź Zamawiającego: nie
  1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek o chłonności 2803 ml – poz. 2 formularza cenowego?
Odpowiedź Zamawiającego: nie
  1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek o chłonności 3018 ml – poz. 3 formularza cenowego?
Odpowiedź Zamawiającego: nie
  1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek o chłonności 2160 ml – poz. 5 formularza cenowego?
Odpowiedź Zamawiającego: nie
  1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek o chłonności 2450 ml – poz. 6 formularza cenowego?
Odpowiedź Zamawiającego: tak
  1. Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia pozycji nr 7 i utworzenia dla niej odrębnego przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź Zamawiającego: nie
Wytworzył:
Bożena Rzeczkowska - DPS Konstancin-Jeziorna
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-01-13 14:06:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-01-13 14:07:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki