Ogłoszenie o wyniku postępowania - zakup paliwa do pojazdów służbowych i sprzętu ogrodniczego dla Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Góra Kalwaria dnia 17.01.2012r.

DPS/ZP/A-G.3421/25/2011

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/25/2011.
Nazwa zadania: zakup paliwa do pojazdów służbowych i sprzętu ogrodniczego dla Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1

 
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

 
Uzasadnienie faktyczne:
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, ani nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.
Uzasadnienie prawne:
ar. 93 ust.1 pkt. 1.
Wytworzył:
Irena Kwietniewska - DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-01-19 11:54:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-01-19 11:55:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki