Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy artykułów spożywczych, nabiału, drobiu do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/1/155/2012

Góra Kalwaria dnia 19.01.2012 r.
 
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/1/2012
Nazwa zadania: dostawy artykułów spożywczych, nabiału, drobiu do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia oferty:
 
na dostawy artykułów spożywczych
Przedsięb. Produkcyjno-Handlowe „POLARIS”
ul. Żołnierska 20a
62-100 Kalisz
 
na dostawy nabiału
Firma Handlowa DAGR BIS
ul. Szkolna 13
05-500 Piaseczno
 
na dostawy drobiu
Centrum Mięsne MAKTON S.A.
ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa
Uzasadnienie wyboru: oferty uzyskały najwyższą ilość punktów oraz spełniają wszystkie wymagania SIWZ..
Wybrany wykonawca obowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Zamawiającym.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp
Nazwa wykonawcy
Cena brutto
Inne informacje podlegające odczytaniu

 
1.
Hurt i Detal
Art. Spożywczo-Rolne
ul. Szpitalna 24
18-200 Wysokie Mazowieckie

 
Zadanie nr 1
256 982,89 zł

 

 
88.05

 
2.
Przedsięb. Produkcyjno-Handlowe „POLARIS”
ul. Żołnierska 20a
62-100 Kalisz

 
Zadanie nr 1
226 265,09 zł

 
100.00

 
3.
Centrum Mięsne Makton S.A.
ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa
Zadanie nr 3
46 245,00 zł

 
100.00

 
4.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
Garwolin
ul. Ogrodowa 17
08-410 Wola Rębkowska
Zadanie nr 2
293 035,00 zł

 

 
99.25

 
5.

 
Hurtownia BB Bożena Bąk
ul. Grójecka 1
05-530 Góra Kalwaria
Zadanie nr 1
233 319,72 zł

 
96.98

 
6.

 
Firma Handlowa DAGR BIS
ul. Szkolna 13
05-500 Piaseczno
Zadanie nr 2
290 846,00 zł

 
100.00

 

 
7.
Sklep Spożywczo- Przemysłowy EDEN
ul. Boh. Września 1
26-910 Magnuszew
Zadanie nr 1
328 238,79 zł

 
68.93

2. Termin podpisania umowy.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ nie odrzucono i nie wykluczono żadnej oferty.
Wytworzył:
Irena Kwietniewska - DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-01-24 08:46:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-01-24 08:49:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki