Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy środków czystości do DPS Góra Kalwaria

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/2/304/2012

Góra Kalwaria dnia 01.02.2012 r.

 
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/2/2012
Nazwa zadania: dostawy środków czystości, myjących i dezynfekcyjnych do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawa zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia oferty:
na dostawy środków czystości – zadanie nr 1
LUX Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. J.
Jolanta Sitkowska
uL. Lubelska 65
26-600 Radom
 
na dostawy środków czystości (ludwik) – zadanie nr 2
ATUT P.P.H.U.
Łukasz Pawlak
Pawłów113
26-510 Chlewiska 
 
Uzasadnienie wyboru: oferty uzyskały najwyższą ilość punktów oraz spełniają wszystkie wymagania SIWZ..
Wybrany wykonawca obowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Zamawiającym.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ nie odrzucono i nie wykluczono żadnej oferty.

 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
 
Lp
Nazwa wykonawcy
Nr zadania
Cena brutto
Ilość pkt.
1.

 
Henry Kruse Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 3
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce
Zadanie nr 3
83 036,28zł
Zadanie nr 4
28 039,40 zł
-

 
Zadanie nr 1
108 859,20 zł
Zadanie nr 2
13 781,00 zł
91,86

 
83,62
 
 
2.
DANAR Danuta Dąbrowska i Wspólnicy S.J. ul. Zawodzie 7a
02-981 Warszawa
 
 
3.

 

 

 
DELKOR Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 61/67
91-222 Łódź

 
Zadanie nr 1
103 897,50 zł
96,25
Zadanie nr 2
13 063,54 zł
88,22
4.

 
MEDISOFT”
Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Nasielska 9 B
05-140 Serock

 
Zadanie nr 3
94 663,00 zł
-
Zadanie nr 4
33 308,00 zł
-

 
5.

 
ATUT P.P.H.U.
Łukasz Pawlak
Pawłów113
26-510 Chlewiska

 
Zadanie nr 1

 
101 471,71 zł

 

 
97,23
Zadanie nr 2
11 524,02 zł

 
100,00

 
6.

 

 

 

 

 

 
SIMA Przedsiębiorstwo Prod.Usług.Handlowe
ul. Tartaczna 29
26-600 Radom
Zadanie nr 1
126 981,57 zł

 
78,75

 

 
Zadanie nr 2
14 414,32 zł

 

 
79,95

 

 
7.

 

 
ARCON Robert Rektus
Jankowice 42
26-660 Jedlińsk
Zadanie nr 1
126 609,27 zł

 
78,98
Zadanie nr 2
14 337,34 zł

 
80,38
8.
LUX Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. J.
Jolanta Sitkowska
uL. Lubelska 65
26-600 Radom
Zadanie nr 1
100 003,40 zł

 
100,00

 
Zadanie nr 2
12 440,84 zł
92,63
 
Zadanie nr 3 i 4 - dostawy środków myjących i dezynfekcyjnych,
 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznychunieważnia powyższe zadania,ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wytworzył:
Irena Kwietniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-02-06 14:15:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-02-06 14:58:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki