Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - zakup paliwa do pojazdów służbowych i sprzętu ogrodniczego dla Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

DPS/ZP/A-G.3421/4/2012

Góra Kalwaria dnia 08.02.2012r.

 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/4/2012.
Nazwa zadania: zakup paliwa do pojazdów służbowych i sprzętu ogrodniczego dla Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1

 
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

 
Uzasadnienie faktyczne:
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, ani nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

 
Uzasadnienie prawne:
art. 93 ust.1 pkt. 1Prawa zamówień publicznych.

 
Kierownik Zamawiającego
Wytworzył:
Irena Kwietniewska - DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-02-09 13:26:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-02-09 13:27:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki