Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat - budynek Kaplicy Pogrzebowej Pro-Morte na terenie DPS Góra Kalwaria

Na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) Powiat Piaseczyński – Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii informuje, iż w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1 oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni począwszy od dnia 1.03.2012 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat - dotyczy
Budynku Kaplicy Pogrzebowej Pro-Morte wraz z chłodnią o łącznej pow. 58 m2.

Wytworzył:
Justyna Brzezińska - DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-03-01 09:39:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-03-01 09:41:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki