Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/5/662/2012

Góra Kalwaria dnia 15.03.2012 r.
 
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/5/2012
Nazwa zadania: dostawy pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawa zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę:
Piekarnia
Zbigniew Bugno
ul. Marianki 10
05-530 Góra Kalwaria
 
Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała najwyższą ilość punktów oraz spełnia wszystkie wymagania SIWZ.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:


 
Lp

 
Nazwa wykonawcy

 
Ilość pkt.

 
1.
Piekarnia-Ciastkarnia
Krzysztof Grudziąż
ul. Reymonta 54 a
05-420 Józefów

 

 
-

 
2.
Piekarnia Bielany Sp. z o.o.
Bielany Wąsy 49
08-311 Bielany

 
90.85

 
3.
Gminna Spółdzielnia
Samopomoc Chłopska
ul. Pijarska 10
05-530 Góra Kalwaria

 
99.76

 
4.
Piekarnia Kasieńka Marek Sobiecki
ul. Willowa 5
05-532 Baniocha

 
74.15

 
5.

 
Piekarnia Zbigniew Bugno
ul. Marianki 10
05-530 Góra Kalwaria

 
100.00

Wytworzył:
Irena Kwietniewska - DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-03-16 14:33:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-03-16 14:35:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki