Ogłoszenie Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działki nr 21 i nr 22/5, położone w obrębie 1-02 Góra Kalwaria)

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

ogłasza, co następuje:
 

I.

Z zasobu nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego przeznaczone zostały do sprzedaży nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 21 i nr 22/5, położone w obrębie 1-02 Góra Kalwaria, opisane dokładniej w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
II.

 
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w okresie od dnia 07.05.2012r. do dnia 28.05.2012r.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży
Wytworzył:
Aneta Stachera
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-05-11 15:26:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-05-11 15:42:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki