Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy kaszy jaglanej do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/6/1736./2012

Góra Kalwaria dnia 28.05.2012 r.
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/6/2012
Nazwa zadania: dostawy kaszy jaglanej do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę:
HURTOWNIA „BB”
Bożena Bąk
Ul. Grójecka 1
05-530 Góra Kalwaria
 
Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała najwyższą ilość punktów oraz spełnia wszystkie wymagania SIWZ.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 


 
Lp

 
Nazwa wykonawcy

 
Ilość pkt.

 
1.

 
HURTOWNIA „BB”
Bożena Bąk
Ul. Grójecka 1
05-530 Góra Kalwaria
 

 

 
100,00

Wytworzył:
Irena Kwietniewska - DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-05-29 13:14:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-05-29 13:17:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki