Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 127/3 o pow. 0,1344 ha, położona w Józefosławiu

OGŁOSZENIE
STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

z dnia 19.06.2012r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz.651 z późn. zm.) Starosta Piaseczyński ogłasza, co następuje:
 
I.
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do sprzedaży nieruchomość stanowiąca według ewidencji gruntów i budynków działkę nr 127/3 o pow. 0,1344 ha, położoną w Józefosławiu, opisana dokładnie w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 
II.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/wym. ustawy winne złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 
III.
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie w okresie 20.06.2012 r. do 11.07.2012 r.


Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
Wytworzył:
Katarzyna Zubczyńska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-06-20 09:25:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-06-20 09:41:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki