Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wywóz odpadów komunalno-bytowych z terenu Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/7/2016/2012
Góra Kalwaria dnia.25.06.2012 r.


 
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/7/2012
Nazwa zadania: wywóz odpadów komunalno-bytowych z terenu Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
TIP-TOP Leszek Parol
ul. Kilińskiego 33A
05-530 Góra Kalwaria
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ oraz uzyskała największą ilość punktów.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:


 
Lp.

 
Nazwa wykonawcy

 
Przedmiot zamówienia

 
Cena brutto zł

 
Ilość pkt.

 

 

 

 
1.

 

 
REMONDIS Otwock
Sp. z o.o.
ul. Johna Lennona 4
05-400 Otwock

 
Pojemnik bóbr 1100 l.

 

 
24,84

 

 

 
92,51

 

 
Pojemnik o pojemności mniejszej niż 240 l.

 

 
7,00

 
Pojemnik KP7m3

 

 
250,00

 

 

 
2.

 

 
Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o.
ul. Św. Antoniego 1
05-530 Góra Kalwaria

 

 

 
Pojemnik bóbr 1100 l.

 

 
42,00

 

 

 
56,04

 

 
Pojemnik o pojemności mniejszej niż 240 l.

 

 
12,00

 
Pojemnik KP7m3

 
380,00

 

 

 
3.

 

 
Zakład Usług Komunalnych
BŁYSK Sp. z o.o.
ul. Piastowa 2
05-400 Otwock

 
Pojemnik bóbr 1100 l.

 

 
25,85

 

 

 

 
91,99

 
Pojemnik o pojemności mniejszej niż 240 l.

 

 
1,08

 
Pojemnik KP7m3

 
277,00

 

 

 
4.

 

 
JARPER Sp. z o. o.
Kol. Warszawska
Al. Krakowska 108a
05-552 Wólka Kosowska

 
Pojemnik bóbr 1100 l.

 

 
25,00

 

 

 

 

 
90,99

 
Pojemnik o pojemności mniejszej niż 240 l.

 

 
1,08

 
Pojemnik KP7m3

 
340,00

 

 

 
5.

 

 

 
TIP-TOP Leszek Parol
ul. Kilińskiego 33A
05-530 Góra Kalwaria

 
Pojemnik bóbr 1100 l.

 

 
23,76

 

 

 

 

 
100,00

 
Pojemnik o pojemności mniejszej niż 240 l.

 

 
1,08

 
Pojemnik KP7m3
216,00


2. Termin podpisania umowy.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ nie odrzucono i nie wykluczono żadnej oferty.
Wytworzył:
Irena Kwietniewska - DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-06-26 10:22:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-06-26 10:24:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki