Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa sieci cieplnej preizolowanej wysokoparametrowej, ul. Puławska, Piaseczno

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania
Dotyczy:
Wniosek z dnia:
04-06-2012 r.
Inwestor:
Gmina Piaseczno
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
Rodzaj zamierzenia budowlanego:
budowa sieci cieplnej preizolowanej wysokoparametrowej 2 x 300/450 mm
Adres inwestycji:
działka nr ewid. 4 obręb 6, działki nr ewid. 32, 5/12 obręb 5, ul. Puławska, Piaseczno

 
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14-06-1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
/Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./
zawiadamiam,
że na żądanie Inwestora zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę sieci cieplnej preizolowanej wysokoparametrowej 2 x 300/450 mm

 
Jednocześnie wyjaśniam, że strony mogą, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, zapoznać się z dokumentacją w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (pok. nr 134) Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski lub uwagi w przedmiotowej sprawie.

 
Otrzymują:
 1. Gmina Piaseczno
  ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
 2. Strony wg odrębnego załącznika
 3. Tablica ogłoszeń tutejszego Starostwa
 4. Tablica ogłoszeń Gmina Piaseczno
 5. Strona internetowa: www.piaseczno.pl
 6. Aa
Do wiadomości :
 1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piasecznie
  ul. Chyliczkowska 20a, 05-500 Piaseczno
Wytworzył:
Dorota Wasilewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-07-02 11:55:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-07-02 12:01:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki