Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy warzyw i owoców dla DPS Góra Kalwaria

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/8/2084/2012

Góra Kalwaria dnia 29.06.2012 r.
 
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/8/2012
Nazwa zadania: dostawy warzyw i owoców.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia poszczególnych zadań najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:
 
zadanie nr 1 – dostawy warzyw
Bracia Ledzion”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
 
zadanie nr 2 – dostawy kwaszonek
Iwona i Andrzej Odolińscy
Ciszyca 14A
05-520 Konstancin Jeziorna
 
zadanie nr 3 – dostawy owoców
Bracia Ledzion”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
 
zadanie nr 4 – dostawy ziemniaków
Gospodarstwo Rolne
Sławomir Jakubaszek
Mroków 32
08-455 Trojanów
 

Uzasadnienie wyboru: oferty spełniają wszystkie wymagania SIWZ oraz uzyskały najwyższą ilość punktów.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:


 
Oferta nr

 
Nazwa Wykonawcy

 
Zadanie nr

 
Cena brutto zł

 
Liczba pkt w kryterium cena

 

 

 
1

 

 
Bracia Ledzion”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź

 

 
1

 
38 068,50

 
100,00

 
2

 
6 433,00

 
71,82

 
3

 
22 408,90

 
100,00

 
4

 
11 040,00

 
97,92

 

 
2

 
CYTRUS” Gospodarstwo
Ogrodniczo-Sadownicze
Janusz Pawlak
ul. Millenium 90
05-503 Głosków

 
2

 
4 687,00

 
98,57

 
3

 
24 851,50

 
90,17

 

 
3

 
Iwona i Andrzej Odolińscy
Ciszyca 14A
05-520 Konstancin Jeziorna

 
1

 

 
28 162,00

 
-

 
2

 
4 620,00

 
100,00

 

 
4

 
Gospodarstwo Rolne
Sławomir Jakubaszek
Mroków 32
08-455 Trojanów

 

 

 
4

 

 

 
10 810,00

 

 

 
100,00

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty ( zadanie nr 1- dostawy warzyw)
Iwona i Andrzej Odolińscy
Ciszyca 14A
05-520 Konstancin Jeziorna
Podstawa prawna Art. 89 pkt 1 ust. 2 Ustawy Prawo Zam. Publ.
Wykonawca w formularzu cenowym załącznik nr 1 –dostawy warzyw w poz. 5 i poz. 9 nie wpisał cen jednostkowych wymienionych produktów.
 
3. Terminy podpisania umów.
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ nie odrzucono i nie wykluczono żadnej oferty. (zadanie nr 2, 3, 4)
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą ( zadanie nr 1) możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Irena Kwietniewska - DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-07-02 14:51:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-07-02 14:57:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki