Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W, ul. Chylicka w Konstancinie-Jeziornie

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
fax. 756-24-80
tel. 756-24-82

Piaseczno 27.07.2012

KDM.2264.15.2012
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759ze zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Przebudowę drogi powiatowej Nr 2812 W – ul. Chylicka w Konstancinie - Jeziornie” została wybrana oferta wykonawcy:

 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane
DROTECH Kin Dariusz
ul. Warszawska 211/2
05-300 Mińsk Mazowiecki

 
Oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

 
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
1
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki

 
94,27 pkt
2
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane
DROTECH Kin Dariusz
ul. Warszawska 211/2
05-300 Mińsk Mazowiecki

 
100 pkt
3
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe
Budowa i Naprawa Dróg „EFEKT” Sp. z o.o
ul. Szymańskiego 8
02-495 Warszawa

 
95,08 pkt
4
MABAU POLSKA Sp. z o.o.
Szymanów 9K
05-532 Baniocha
84,87 pkt
5
FAL-BRUK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Sarabandy 42
02-868 Warszawa

 
83,71 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia Wykonawcy o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Beata Flint - ZDP Piaseczno
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-07-31 11:45:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-07-31 12:02:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki