Ogłoszenie o konkursie na najem stołówki z zapleczem kuchennym w Zespole Szkół im. Wł. ST. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie

1. Zespół Szkół im. Wł. ST. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie 05-520, ul. Mirkowska 39, ogłasza konkurs na wynajem w okresie od 01.09.2012 r.do 31.08.2013 r. pomieszczeń o powierzchni 63 m2 z przeznaczeniem na najem stołówki z zapleczem kuchennym.

2. Oprócz miesięcznego czynszu najmu, najemca płacić będzie miesięcznie następujące opłaty netto:
- energia elektryczna - 88,00 zł
- woda, ścieki - 50,00 zł
- wywóz śmieci - 10,00 zł
- energia cieplna - 50,00 zł
Powyższe opłaty za media mogą ulec zmianie w przypadku zmiany cen.

3. Miejsce najmu można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Panią Małgorzatą Wojciechowską tel. 22 756-42-68

4. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 23.08.2012r. do godziny 13.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na najem stołówki z zapleczem kuchennym”

5. Oferty zostaną otwarte w dniu 23.08.2012 r. o godzinie 13.15

6. O terminie zawarcia umowy uczestnik, który wygra konkurs zostanie powiadomiony niezwłocznie odrębnym pismem

7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo korzystania ze stołówki w czasie konferencji i uroczystości szkolnych

8. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

Wytworzył:
Małgorzata Wojciechowska - ZS im. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-08-01 10:05:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-08-01 10:06:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki