Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZDP

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno

fax. 756-24-80

tel. 756-24-82

 

KDM.2264.14.2012 

Piaseczno 30.08.2012

 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),

oraz pkt. 14 SIWZ, Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę drogi Nr 2846 W – ul. Rejonowa, gm. Lesznowola.”

została wybrana oferta wykonawcy:

FAL-BRUK”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka komandytowa

ul. Sarabandy 42
 
02-868 Warszawa
 

Oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie

kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zbiorcze zestawienie ofert
Numer oferty

 Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

 Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

1

Konsorcjum firm:

GRANAR Sp. z o.o. - lider

ul. Sady Żoliborskie 3/137

01-770 Warszawa,;

 

INVEST AG Sp. z o.o. – partner

ul. Sady Żoliborskie 3/137

01-770 Warszawa

 

 

 

99,72 pkt
2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów

Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki

 

84,12 pkt

3

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane

DROTECH Kin Dariusz
ul. Warszawska 211/2
05-300 Mińsk Mazowiecki

 

88,40 pkt
4
MIRBUD S.A.

ul. Unii Europejskiej 18

96-100 Skierniewice

 

96,01 pkt
5

Mota - Engil Central Europe S.A.

ul. Wadowicka 8W
30-415 Kraków

 

76,44 pkt
6
MABAU POLSKA Sp. z o.o.
Szymanów 9K
05-532 Baniocha

 

88,84 pkt
7

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych

w Grójcu Sp. z o.o.
ul. Asfaltowa 2

05-604 Jasieniec

 

84,30 pkt

8

FAL-BRUK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka komandytowa
ul. Sarabandy 42
02-868 Warszawa

 

100 pkt
9

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe

Budowa i Naprawa Dróg „EFEKT” Sp. z o.o

ul. Szymańskiego 8
02-495 Warszawa

 

87,11 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia

publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia Wykonawcy o wyborze najkorzystniejszej oferty.

PROSZĘ O NIEZWŁOCZNE potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia faxem na nr tel. (0-22) 756-24-80.

Wytworzył:
zdp.techniczny
(2012-08-30)
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-08-30 14:25:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-08-30 14:32:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki