Zaproszenie do składania ofert - kurs nauki jazdy w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie

Piaseczno, dnia 11.09.2012 r.

ZS1-4335-2/1/D/12

 

 
Zaproszenie do składania ofert
 
Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie ul. Szpitalna 10 zaprasza do składania ofert na przeprowadzenia w okresie od 01 października 2012 roku do 30 listopada 2012 roku kursu nauki jazdy w klasie trzeciej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 – mechanik pojazdów samochodowych, klasie trzeciej Technikum Nr 1 – technik pojazdów samochodowych ( około 20 osób)
W czasie kursu powinno być zrealizowane 30 godzin teoretycznych i 30 godzin szkolenia praktycznego na jedną osobę.
Kurs musi zakończyć się wydaniem zaświadczenia umożliwiającego uczniom przystąpienia do egzaminu z prawa jazdy.
Zajęcia powinny odbywać się po godzinie 15 (po zakończeniu zajęć w szkole).
Zajęcia te znajdują się w planie nauczania w związku z tym prowadzona musi być następująca dokumentacja z przebiegu nauczania:
dziennik zajęć, w którym musi znaleźć się plan zajęć, odnotowana obecność ucznia, tematy zajęć oraz ocena z przedmiotu praktycznego nauka jazdy samochodem oraz teoretycznego – przygotowanie do prowadzenia pojazdów samochodowych (zał 1)
Oferta powinna zawierać cenę za jednego uczestnika kursu, informację dotyczącą: badań lekarskich, podręczników, kosztu dodatkowych godzin jazdy po zakończeniu kursu oraz miejsce prowadzenia zajęć.
Oferty prosimy składać w zaklejonej i opisanej kopercie „ OFERTA NA PROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY” w sekretariacie szkoły do godz. 11 00 28.09. 2012 roku.
Otwarcie kopert i wybór ofert nastąpi w dniu 28.09.2012r. o godz. 1200
Informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu:
022-756-74-32, 022-757-01-36
 
Wytworzył:
Rafał Kucharski, ZS Nr 1 Piaseczno
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-09-12 11:38:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-09-12 12:00:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki