Modyfikacja wraz z odpowiedziami na zapytania do siwz z dnia 04.10.2012r. w postępowaniu przetargowym na inwentaryzację osnowy wysokościowej, wykonanie projektu technicznego założenia /uzupełnienia/ osnowy wysokościowej III klasy dla gminy Lesznowola powiat piaseczyński oraz realizacja projektu w terenie

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki