☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy leków dla mieszkańców DPS w Górze Kalwarii

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/12/3136/2012

Góra Kalwaria dnia 19.10.2012 r.

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/12/2012

Nazwa zadania: dostawy leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę:

ZŁOTA APTEKA

ul. Cicha 12 lok. 55

Złota Sp. z o.o. 05-300 Mińsk Mazowiecki

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała najwyższą ilość punktów oraz spełnia wszystkie wymagania SIWZ

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności

po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt. w kryterium cena

 

1

 

Apteki Polskie Sp. z o.o.

ul. Nasielska 9b 05-140 Serock

Nasza Apteka ul. Lubelska 24 24-320 Poniatowa

39 293,08

-

2

ZŁOTA APTEKA

ul. Cicha 12 lok. 55

Złota Sp. z o.o. 05-300 Mińsk Mazowiecki

39 293,08

100.00

3

Lek-Pharma Sp. z o.o.

ul. Klimczaka 22/6

02-797 Warszawa

 

49 819,34

78.87

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty NR 1

Wykonawca w określonym przez zamawiającego terminie nie złożył dodatkowej oferty (art. 89 ust.1 pkt.1 Pzp)

Wytworzył:
Irena Kwietniewska, DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-10-22 11:41:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-10-22 11:45:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4022467