☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Unieważnienie postępowania - dostawa oleju napędowego na teren bazy w Wilczej Górze

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-24-82
fax. (022) 756-24-80

KDM.2264.25. 2012 Piaseczno 22-10-2012

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę na teren bazy w Wilczej Górze oleju napędowego”, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, ani nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie.

Wytworzył:
Beata Flint, ZDP Piaseczno
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-10-22 12:11:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-10-22 12:19:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4022467