Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa na teren bazy w Wilczej Górze soli drogowej z antyzbrylaczem

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-24-82
fax. (022) 756-24-80

KDM.2264.24.2012 Piaseczno 25-10-2012

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę na teren bazy w Wilczej Górze soli drogowej z antyzbrylaczemzostała wybrana oferta wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Obrotu Solą

SÓL-TOR” Sp. Jawna

Grzegorz Wlekliński

ul. Bukowa 7

87-100 Toruń

Oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zbiorcze zestawienie ofert

 

 

Numer oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

1

Przedsiębiorstwo Obrotu Solą

„ SÓL-TOR” Sp. Jawna Grzegorz Wlekliński

ul. Bukowa 7

87-100 Toruń

 

100 pkt

2

KREX Sp. z o.o.

ul. Kleszczelowska 84/A

17-100 Bielsk Podlaski

 

86,36 pkt

3

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „FRANPOL”

Barcin Wieś 87

88-190 Barcin

 

72,24 pkt

4

Kopalnia Soli „KŁODAWA” S.A.

Al. 1000-lecia 2

62-650 Kłodawa

 

64,19 pkt

5

RIPOSTA Sp. z o.o.

Wspólnicy Spółka Komandytowa

ul. Bergela 65

32-400 Myślenice

 

77,55 pkt

6

G.T.I. – BUD Tadeusz i Iwona Gniadek Sp. Jawna

ul. Widokowa 28

32-031 Mogilany

 

86,98 pkt

7

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe - Budownictwa

„TRASA” Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 7

21-500 Biała Podlaska

 

80,51 pkt

Jednocześnie, informujemy iż zgodnie z art.94 ust.2 pkt.3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Wytworzył:
Beata Flint, ZDP Piaseczno
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-10-25 15:42:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-10-25 15:44:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki