Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2012/2013

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-24-82
fax. (022) 756-24-80

KDM.2264.23.2012 Piaseczno 24-10-2012

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2012/2013” zostały wybrane oferty wykonawców:

 

Zadanie nr I - dla terenu gmin: Piaseczno, Lesznowola.

SOUTH STREAM S.A.

Kotorydz, ul. Piaseczyńska 16

05-555 Tarczyn

 

Zadanie nr II - dla terenu gmin: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna.

TRANSPORT DROGOWY

Mirosław Tadzik

ul. 22 Lipca 7

05-504 Złotokłos

Oferty niniejszych Wykonawców zawierały najniższe ceny, a w związku z powyższym uzyskały najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zbiorcze zestawienie ofert

 

 

Numer oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie nr I

Zadanie nr II

1

TRANSPORT DROGOWY

Mirosław Tadzik

ul. 22 Lipca 7

05-504 Złotokłos

 

------

 

 

100 pkt

2

„ROL-BUD-SERWIS” Sp. z o.o.

USTANÓW, ul. Parkowa 2 b

05-540 Zalesie Górne

 

89,23 pkt

 

 

-----

 

3

SOUTH STREAM S.A.

Kotorydz, ul. Piaseczyńska 16

05-555 Tarczyn

 

99,20 pkt

 

-----

Jednocześnie, informujemy iż zgodnie z art.94 ust.2 pkt.3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wytworzył:
Beata Flint, ZDP Piaseczno
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-10-25 15:49:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-10-25 15:50:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki