Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - bezpośrednia stałą ochronę fizyczną bazy sprzętowo ? materiałowej i pomieszczeń biurowych w Wilczej Górze w okresie 2012 i 2013 roku

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-24-82
fax. (022) 756-24-80

KDM.2264.26.2012
Piaseczno 30-10-2012

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Bezpośrednią stałą ochronę fizyczną bazy sprzętowo – materiałowej i pomieszczeń biurowych w Wilczej Górze w okresie 2012 i 2013 roku. ”

została wybrana oferta Konsorcjum firm:

NIXUS Sp. z o.o.

ul. Garbary 95 lok 887

61-757 Poznań

VISION GROUP Sp. z o.o.

ul. Bracka 3/13

00-501 Warszawa

Oferta niniejszego Konsorcjum uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zbiorcze zestawienie ofert

 

 

Numer oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

1

Licencjonowana Agencja Detektywistyczna

Ochrony Osób i Mienia „LIDER”

mgr Bogdan Szpakowski

ul. St. Wyspiańskiego 42/5

06-400 Ciechanów

 

59,28 pkt

2

Konsorcjum firm: NIXUS Sp. z o.o.

ul. Garbary 95 lok 887

61-757 Poznań

VISION GROUP Sp. z o.o.

ul. Bracka 3/13

00-501 Warszawa

 

 

100 pkt

3

Ochrona-Got S.C.

T.R. Gręda, A. Janduła

ul. Słoneczna 89

05-860 Płochocin

 

75,61 pkt

4

„SECURITYPOL Sp. z o.o

ul. Jana Pawła II 24 lok 11

05-500 Piaseczno

 

47,34 pkt

5

Agencja Ochrony ARGUS Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 16B/5

96-500 Sochaczew

 

81,88 pkt

6

Biuro Ochrony Osób i Mienia

„LIDER SECURTY” Sp. z o.o.

ul. Floriańska 20/5

08-110 Siedlce

 

65,66 pkt

7

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne

„CERTUS” Sp. z o.o

ul. Popularna 56

02-473 Warszawa

 

60,93 pkt

8

Biuro Ochrony COLT

Rafał Bełdycki

ul. Modlińska 6 lok 215

03-216 Warszawa

 

66,67 pkt

9

SKAREM Sp. z o,o.

ul. 1 Sierpnia 24

37-450 Stalowa Wola

 

57,58 pkt

Jednocześnie, informujemy iż zgodnie z art.94 ust.2 pkt.3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-10-30 14:31:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-10-30 14:32:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki