☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 22.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej Nr 2814 W (ul. Starochylicka)

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno 
tel. (022) 756-24-82
fax. (022) 756-24-80

KDM.2264.27.2011
Piaseczno 08-11-2012

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej Nr 2814 W (ul. Starochylicka)” została wybrana oferta Wykonawcy:

 MB7 Mariusz Brzozowski

ul. Szczecińska 7

05-400 Otwock

Oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zbiorcze zestawienie ofert

 

 

Numer oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

1

PEEK Trafice Sp. z o.o.

ul. Pod Sikornikiem 27A

30-216 Kraków

 

77,55 pkt

2

VIATAR Piotr Słomski Wojciech Kozioł Sp. Cywilna

ul. Wita Stwosza 18

33-100 Tarnów

 

64,91 pkt

3

Elektronika i Telematyka Drogowa Sp. z o.o.

ul. Belwederczyków 29

51-688 Wrocław

 

28,34 pkt

4

MB7 Mariusz Brzozowski

ul. Szczecińska 7

05-400 Otwock

 

100 pkt


Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wytworzył:
Beata Flint, ZDP Piaseczno
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-11-08 10:12:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-11-08 10:15:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4019047