Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Numer ogłoszenia: 500974 - 2012; data zamieszczenia: 10.12.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 493448 - 2012 data 06.12.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), fax. 22 756 24 80.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1.
  • W ogłoszeniu jest: 1-cena-85 2-zaakceptowanie klauzul dodatkowych -15.
  • W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie nr I: A. Cena łączna ubezpieczenia - 85% B. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 15% Zamówienie nr II Cena łączna ubezpieczenia - 100%.

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3).
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 1)zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia - w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Składka będzie rozliczna zgodnie z, określonymi w specyfikacji, zapisami klauzuli warunków i taryf oraz klauzul automatycznego pokrycia; 2)korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki, 3)zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.
Wytworzył:
Danuta Goss, ZDP Piaseczno
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-12-11 08:47:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-12-11 08:48:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki