Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 13

INFORMACJA

STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości stanowiącej według ewidencji gruntów i budynków działkę nr 68 o pow. 0,1107ha, położoną w miejscowości Konstancin-Jeziorna obręb 01-25


Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) Starosta Piaseczyński informuje, że:

w dniu 06.12.2012r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 Komisja Przetargowa przeprowadziła przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej przy ul. Warszawskiej 13 w Konstancinie-Jeziornie, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1I/00009961/7,  stanowiącej według ewidencji gruntów i budynków działkę nr 68 o pow. 0,1107 ha, położoną w miejscowości Konstancin-Jeziorna obręb 01-25.

Komisja Przetargowa dopuściła do udziału w przetargu trzy osoby.

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy zł). W toku kolejnych postąpień osiągnięto najwyższą kwotę w wysokości 1.080.000,00 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy zł).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została Pani Alicja Parol.

Starosta Piaseczyński

Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-12-13 14:41:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-12-13 14:46:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki