ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - Powiatu Piaseczyńskiego - Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

 ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – Powiatu Piaseczyńskiego – Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie” zostały wybrane oferty wykonawców:

Zamówienie nr I

INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.

Vienna Insurance Group II Odział Warszawa

01-014 Warszawa, ul. Żytnia 18 lok. H

 

Zamówienie nr II

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia

81-731 Sopot, ul. Hestii 1

 

Oferty niniejszych Wykonawców uzyskały najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zbiorcze zestawienie ofert

 

 

Numer oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zamówienie nr I

Zamówienie nr II

1

INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.

Vienna Insurance Group II Odział Warszawa

01-014 Warszawa, ul. Żytnia 18 lok. H

 

 

100 pkt.

 

brak

2

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia

81-731 Sopot, ul. Hestii 1

 

 

brak

 

100 pkt.

3

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

90-520 Łódź, ul. Gdańska 132

 

 

57,83 pkt.

 

98,64 pkt.

Jednocześnie, informujemy iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wytworzył:
Danuta Goss, ZDP Piaseczno
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-12-21 15:38:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-12-21 15:39:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki