Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - odbiór i wywóz odpadów komunalno-bytowych z terenu Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/14/4021./2012
Góra Kalwaria dnia .28.12.2012 r.

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/14/2012

Nazwa zadania: odbiór i wywóz odpadów komunalno-bytowych z terenu Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

ul. Szpitalna 1

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

TIP-TOP Leszek Parol
ul. Kilińskiego 33A
05-530 Góra Kalwaria

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ oraz uzyskała największą ilość punktów.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

Lp.

 

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto zł

 

Ilość pkt.

 

 

 

 

1.

 

REMONDIS Otwock

Sp. z o.o.

ul. Johna Lennona 4

05-400 Otwock

 

 

 

 

24 381,00

 

 

 

58,82

 

 

 

2.

 

Zakład Usług Komunalnych

BŁYSK Sp. z o.o.

ul. Piastowa 2

05-400 Otwock

 

 

 

14 341,50

 

 

 

89,95

 

 

3.

 

 

TIP-TOP Leszek Parol

ul. Kilińskiego 33A

05-530 Góra Kalwaria

 

 

 

12 900,60

 

 

 

100,00

2. Termin podpisania umowy.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ nie odrzucono i nie wykluczono żadnej oferty.

Wytworzył:
Irena Kwietniewska, DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2013-01-02 10:57:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2013-01-02 11:01:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki