Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy artykułów spożywczych, makaronów, pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/22/15/2012
Góra Kalwaria dnia 03.01.2013 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/17/2012

Nazwa zadania: dostawy artykułów spożywczych, makaronów, pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia poszczególnych zadań najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

zadanie nr 1 i 2 – dostawy artykułów spożywczych, makaronów

Hurtownia BB Bożena Bąk

ul. Grójecka 1

05-530 Góra Kalwaria
 

zadanie nr 3 – dostawy pieczywa

Piekarnia Z. Bugno

ul. Marianki 10

05-530 Góra Kalwaria

Uzasadnienie wyboru: oferty spełniają wszystkie wymagania SIWZ oraz uzyskały najwyższą ilość punktów.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp

Nazwa wykonawcy

Zadanie nr

Cena brutto

Przyznana ilość pkt.

 

1.

 

Piekarnia Inowłódz

Hurtownia Nabiału Sp.J.

ul. Spalska 25

97-215 Inowłódz

 

1

 

259 259,60

 

97,10

 

2

 

31 020,00

 

 

40,07

 

2.

 

Piekarnia Kasieńka

ul. Willowa 5

05-532 Baniocha

 

3

 

153 869,00

 

73,88

 

3.

 

Hurtownia BB Bożena Bąk

ul. Grójecka 1

05-530 Góra Kalwaria

 

1

 

251 736,98

 

 

100,00

 

2

 

12 430,00

 

100,00

 

4.

 

Piekarnia Z. Bugno

ul. Marianki 10

05-530 Góra Kalwaria

 

3

 

113 680,00

 

100,00

2. Terminy podpisania umów.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ nie odrzucono i nie wykluczono żadnej oferty.

Wytworzył:
Irena Kwietniewska, DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2013-01-07 10:08:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2013-01-07 10:26:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki