Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy jaj, mleka i przetworów mlecznych, tłuszczy roślinnych, ryb i przetworów rybnych do DPS w Górze Kalwarii

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/19/66/2012

Góra Kalwaria dnia 09.01.2013 r.

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/19/2012

Nazwa zadania: dostaw jaj, mleka i przetworów mlecznych, tłuszczy roślinnych, ryb i przetworów rybnych do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia poszczególnych zadań najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

zadanie nr 1 – dostawy jaj

KARDROB

Magdalena Fijałkowska

Karolina 51

05-530 Góra Kalwaria

 

zadanie nr 2 – dostawy mleka i przetworów mlecznych

Piekarnia Inowłódz

Hurtownia Nabiału Sp.J.

ul. Spalska 25

97-215 Inowłódz

 

zadanie nr 3 – dostawy tłuszczy roślinnych

Hurt Detal Art. Spożywczo-Rolne

ul. Szpitalna 24 81-200 Wysokie Mazowieckie

 

zadanie nr 4 – dostawy tyb i przetworów rybnych

Hurt Detal Art. Spożywczo-Rolne

ul. Szpitalna 24

81-200 Wysokie Mazowieckie

 

Uzasadnienie wyboru: oferty spełniające wszystkie wymagania SIWZ oraz uzyskały najwyższą ilość punktów na poszczególne zadania.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Złożono następujące oferty:

 

 

 

Lp

 

Nazwa wykonawcy

 

Zadanie nr

 

Cena brutto zł

 

Ilość pkt.

 

 

1.

IMEX 2 Sp. z o.o.

ul. Fleminga 21

03-176 Warszawa

 

 

4

 

61 582,00

 

90,41

 

2.

 

Firma OLDAR

Sokołów ul. Sokołowska 16

05-806 Komorów

 

1

 

41 800,00

 

94,74

 

3.

KARDROB

Magdalena Fijałkowska

Karolina 51 05-530 Góra Kalwaria

 

1

 

39 600,00

 

100,00

 

4.

Piekarnia Inowłódz

Hurtownia Nabiału Sp.J.

ul. Spalska 25

97-215 Inowłódz

1

62 700,00

63,16

2

266 448,00

100,00

3

65 760,00

89,09

 

5.

 

Hurt Detal Art. Spożywczo-Rolne

ul. Szpitalna 24

81-200 Wysokie Mazowieckie

 

1

 

46 200,00

85,71

 

3

 

58 585,00

 

100,00

4

55 675,00

100,00

 

6.

Firma Handlowa DAGR-BIS Sp. J.

Grzegorz Hajczuk, Dariusz Nowacki

ul. Szkolna 13

05-500 Piaseczno

2

284 806,00

93,55

3

82 493,00

71,02

4

73 896,00

75,34

 

7.

Bogmar-Traper Sp. z o.o.

ul. Przyczółkowa 227

02-962 Warszawa

 

4

 

62 617,80

 

88,91

 

Wytworzył:
Irena Kwietniewska, DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2013-01-10 15:41:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2013-01-10 15:43:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki