Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych i sprzętu ogrodniczego dla DPS w Górze Kalwarii

Góra Kalwaria, dnia 25.01.2013 r.

DPS/ZP/A-G.3421/2/195/2013

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/2/2013.

Nazwa zadania: zakup benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych i sprzętu ogrodniczego dla Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wszystkie wymagania SIWZ i przedstawiająca korzystną cenę. 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 

 

 

Lp

 

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena

 

1.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

ul. Chemików 7

09-411 Płock

 

77 688,00zł

 

100.00

 

Wytworzył:
Irena Kwietniewska, DPS Konstancin-Jeziorna
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2013-01-28 08:49:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2013-01-28 08:51:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki