Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy środków czystości do DPS w Górze Kalwarii

Góra Kalwaria dnia 31.01.2013 r.

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/1/245/2013

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/1/2013

Nazwa zadania: dostawy środków czystości do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę firmy:

Delfin Sp. z o.o.

ul. Lipkowska 15

05-530 Góra Kalwaria

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała najwyższą ilość punktów oraz spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

L.p.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Ilość pkt. w kryterium cena

 

 

1

DELKOR Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 61/67 91-222 Lodź

95,33

 

2

Delfin Sp. z o.o.

ul. Lipkowska 15 05-530 Góra Kalwaria

100,00

 

3

DANAR Danuta Dąbrowska i Wspólnicy S.J. ul. Zawodzie 7a 02-981 Warszawa

93,99

 

4

LUX Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. J.

Jolanta Sitkowska

uL. Lubelska 65 26-600 Radom

93,72

 

5

ATUT P.P.H.U. Łukasz Pawlak

Pawłów113 26-510 Chlewiska

86,79

 

6

Przedsięb. Usługowo-Handl. DROXAN

ul. Myśliwska 1 05-660 Warka

53,12

 

Wytworzył:
Irena Kwietniewska, DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2013-02-01 13:55:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2013-02-01 13:56:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki