Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy środków piorących i myjących do DPS w Górze Kalwarii

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/4/391/2013

Góra Kalwaria dnia 19.02.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/4/2013

Nazwa zadania: dostawy środków piorących i myjących do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

ul. Szpitalna 1
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


HENRY KRUSE Sp. z o.o.

Ul. Kolejowa 3

55-040 Kobierzyce
 

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała najwyższą ilość punktów oraz spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

 

1

 

HENRY KRUSE Sp. z o. o.

ul. Kolejowa 3

55-040 Kobierzyce

81 934,35 zł

2

ORTO-REHA Sp. z o.o.

Wierzbica 20

05-140 Serock

105 248,00 zł

3

APTEKI POLSKIE Sp. z o.o.

Ul. Nasielska 9 B

05-140 Serock

110 248,00 zł

 

 

Wytworzył:
Patrycja Kalicińska, DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2013-02-20 15:53:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2013-02-20 15:55:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki