Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - świadczenie usługi ochrony obiektu i mienia Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/6/2013

Nazwa zadania: świadczenie usługi ochrony obiektu i mienia Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

KERIM ul. Dzielna 11 26-600 Radom

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ oraz uzyskała największą ilość punktów.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

 

Ilość pkt. w kryterium cena

 

1

 

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WALOR

Agencja Ochrony Osób i Mienia Sp. z o.o.

ul. Patriotów 212 04-804 Warszawa 

 55,73

2

KERIM

ul. Dzielna 11 26-600 Radom 

100,00

3

OMEGA OCHRONA Sp. z o.o.

ul. Zamoyskiego 45 A m 10 03-801 Warszawa

 

61,79

4.

SECURITYPOL Sp. z o.o

ul. Jana Pawła II 24/11 05-500 Piaseczno

 

64,20

 

 

Wytworzył:
Irena Kwietniewska, DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2013-03-14 12:00:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2013-03-14 12:03:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki