Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - dostawy leków dla mieszkańców DPS w Górze Kalwarii

Góra Kalwaria dnia 17.06.2013r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/8/2013.

Nazwa zadania: dostawy leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie unieważnienia postępowania faktyczne i prawne:

Art.93 ust.1 pkt. 5 Pzp - zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

Wytworzył:
Patrycja Kalicińska, DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2013-06-18 15:21:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2013-06-18 15:22:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki