Ogłoszenie o wyborze oferty - dostawy wody mineralnej dla pracowników DPS w Górze Kalwarii

Góra Kalwaria dnia 19.06.2013 r.

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/9/1949/2013 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/9/2013

Nazwa zadania: dostawy wody mineralnej dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Hurtownia BB

Bożena Bąk

Ul. Grójecka 1

05-530 Góra Kalwaria

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ oraz uzyskała największą ilość punktów.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

 

Ilość pkt. w kryterium cena

 

 

1

 

Hurtownia BB

Bożena Bąk

Ul. Grójecka 1

05-530 Góra Kalwaria

100,00

 

Wytworzył:
Patrycja Kalicińska, DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2013-06-19 13:21:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2013-06-19 13:25:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki