XXVIII sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - 5.09.2013 r.

280

XXVIII/1/13

w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piaseczyńskiego
- zał. nr 1
- zał. nr 2
- objaśnienia

281

XXVIII/2/13

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
- zał. 1
- zał. 2a
- zał. 2b
- zał. 3
- zał. 4
- zał. 5

282

XXVIII/3/13

w sprawie emisji obligacji komunalnych

283

XXVIII/4/13

w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego

284

XXVIII/5/13

w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie terenu o pow. 410 m2 przy ul. Armii Krajowej w Piasecznie

285

XXVIII/6/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej przy ul. Chyliczkowskiej 20 w Piasecznie

286

XXVIII/7/13

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w budynku C Zespołu Szkół im. Wł St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie

287

XXVIII/8/13

w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie lokali w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 14, ul. Czajewicza 1a i ul. Czajewicza 20 w Piasecznie

288

XXVIII/9/13

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego

289

XXVIII/10/13

w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego praw własności do lokalu użytkowego w budynku przy ul. Szkolnej 20 w Piasecznie

290

XXVIII/11/13

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości w Józefosławiu

291

XXVIII/12/13

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Piaseczyńskiego

292

XXVIII/13/13

Stanowisko w sprawie współpracy Powiatu Piaseczyńskiego i Gminy Konstancin-Jeziorna przy realizacji zadań drogowych

 

Wytworzył:
Dorota Zaręba
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2013-09-11 11:06:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-09-17 14:54:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki