Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kurs nauki jazdy w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie

Zespół Szkół Nr 1, ul. Szpitalna 10, 05-500 Piaseczno, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na prowadzenie kursu nauki jazdy.

Złożonych ofert: 6
oferta nr 1 – Ośrodek Szkolenia Kierowców „Sola”
ul. Generała Sikorskiego 1A/3A
05-500 Piaseczno
oferta nr 2 – LINIA Andrzej Szope
ul. Poznańska 14 lok.23
00-680 Warszawa
oferta nr 3 – „ALFA” Centrum Szkolenia Kierowców
ul. Rakuszanki 5
02-496 Warszawa
oferta nr 4 – AUTO SZKOŁA „SŁAWEK” Sławomir Mizerski
ul. Jana Pawła II 45
05-500 Piaseczno
oferta nr 5 – Ale Jazda Monika Nikończyk-Kwaśnik
ul. Energetyczna 9/80
05-500 Piaseczno
oferta nr 6 – „ZRYW’ Tomasz Cygan
ul. Gustawa Morcinka 5
01-496 Warszawa

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę firmy:
„ALFA” Centrum Szkolenia Kierowców
ul. Rakuszanki 5
02-496 Warszawa

__________________________________________________________
Piaseczno, dnia 04.10.2013 r.

ZS1-4335-2/1/D/13

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KURSU PRAWA JAZDY KAT. B

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8.

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie ul. Szpitalna 10 zaprasza do składania ofert na przeprowadzenia w okresie od 28 października 2013 roku do 16 grudnia 2013 roku kursu nauki jazdy w klasie trzeciej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 – mechanik pojazdów samochodowych, klasie trzeciej Technikum Nr 1 – technik pojazdów samochodowych ( około 40 osób)
W czasie kursu powinno być zrealizowane 30 godzin teoretycznych i 30 godzin szkolenia praktycznego na jedną osobę.
Kurs musi zakończyć się wydaniem zaświadczenia umożliwiającego uczniom przystąpienia do egzaminu z prawa jazdy.
Zajęcia powinny odbywać się po godzinie 15 (po zakończeniu zajęć w szkole).

Zajęcia te znajdują się w planie nauczania w związku z tym prowadzona musi być następująca dokumentacja z przebiegu nauczania:
dziennik zajęć, w którym musi znaleźć się plan zajęć, odnotowana obecność ucznia, tematy zajęć oraz ocena z przedmiotu praktycznego nauka jazdy samochodem oraz teoretycznego – przygotowanie do prowadzenia pojazdów samochodowych (zał 1)

Oferta powinna zawierać cenę za jednego uczestnika kursu, informację dotyczącą: badań lekarskich, podręczników, kosztu dodatkowych godzin jazdy po zakończeniu kursu oraz miejsce prowadzenia zajęć.
Oferty prosimy składać w zaklejonej i opisanej kopercie „ OFERTA NA PROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY” w sekretariacie szkoły do godz. 11 00 25.10. 2013 roku.

Otwarcie kopert i wybór ofert nastąpi w dniu 25.10.2013r. o godz. 1200
Informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu: 022-756-74-32, 022-757-01-36

Załączniki
Załącznik nr 1
Formularz ofertowy - załącznik nr 2

Wytworzył:
Rafał Kucharski, ZS Nr 1 w Piasecznie
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2013-10-07 14:51:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2013-10-25 15:58:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki