Zaproszenie do składania ofert na wywóz nieczystości stałych

Zaproszenie do składania ofert

Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie
ul.  Mirkowska 39 zaprasza do składania ofert :

- na wywóz nieczystości stałych z posesji placówki na okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r.

- wywóz nieczystości stałych dotyczy 3 szt. pojemników 1100 l (3 kontenery)
- częstotliwość wywozu  - 1x w tygodniu przez cały miesiąc

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie szkoły, listownie lub faxem na nr  22 756-45-40

Termin składania ofert upływa 11.12.2013r. do godz. 13.

Wytworzył:
Małgorzata Wojciechowska, ZS im. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2013-12-02 12:07:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2013-12-02 12:08:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki