Informacja o wyniku postępowania - dostawa pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

Konstancin-Jeziorna, 31.12.2013 r.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz.907 z późn.zm.), Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1 informuje o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Dostawa pieczywa”

W niniejszym postępowaniu wpłynęły 3 oferty złożone:

lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Punktacja

W kryterium cena

1

Piekarnia Kuliccy Sp. J.
Ul. Grójecka 110
96-320 Mszczonów

100,00

2

Piekarnia Radosław Jaskulski
Ul. Długa 22
05-510 Konstancin-Jeziorna

62.60

3

Piekarnia Kasieńka
Osławica 6
38-543 Komańcza

58.72

Wybór oferty najkorzystniejszej

Zatwierdzono wybór oferty najkorzystniejszej to jest ofertę firmy Piekarnia Kuliccy ul. Grójecka 110, 96-320 Mszczonów.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej
Wybrana oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów .

Wytworzył:
Bożena Rzeczkowska, DPS Konstancin-Jeziorna
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-01-07 12:50:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-01-07 12:52:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki