Informacja o wyniku postępowania - dostawa mięsa i artykułów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

Konstancin-Jeziorna, 31.12.2013r.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz.907 z późn.zm.), Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1 informuje o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.

Dostawa mięsa i artykułów mięsnych”

W niniejszym postępowaniu wpłynęły 2 oferty złożone:

lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Punktacja

W kryterium cena

1

Zakłady Mięsne Jadów
Wójty 53
05-280 Jadów

97,76

2

Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Dąbrowa 6
26-332 Sławno

100,00

Wybór oferty najkorzystniejszej

Zatwierdzono wybór oferty najkorzystniejszej to jest ofertę firmy Zakład Przetwórstwa Mięsnego Dąbrowa 6, 26-332 Sławno.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej
Wybrana oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała wyższą liczbę punktów.

Wytworzył:
Bożena Rzeczkowska, DPS Konstancin-Jeziorna
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-01-07 13:01:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-01-07 13:32:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki