Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Górze Kalwarii, dz. nr 9 z obrębu 7-02

Ogłoszenie
Starosty Piaseczyńskiego
z dnia 16.01.2014 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:

I

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczona została do oddania w dzierżawę część zabudowanej działki ew. nr 9 z obrębu 7-02 m. Góra Kalwaria.
W/w działka została opisana szczegółowo, w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia

II

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl, w okresie od 16.01.2014 r. do 06.02.2014 r.
Termin składania ofert upływa 13.02.2014 r.

Starosta Piaseczyński

Szczegółowy wykaz nieruchomości

Załącznik graficzny

Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-01-16 13:11:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-01-16 13:38:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki