Wniosek o udzielenie 50-proc. bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, udzielana osobom fizycznym których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.

Podstawa prawna

Art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899)

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Zwrotów i Odszkodowań
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Termin złożenia wniosku

Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.

Sposób załatwienia sprawy

Pisemna informacja o odmowie bądź udzieleniu bonifikaty.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe wraz z dokumentami potwierdzającymi istnienie przesłanki do udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej.

doc wniosek do pobrania

Załączniki wymienione we wniosku.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Czas rozpatrywania sprawy

30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

 
Wytworzył:
Elżbieta Piech
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-01-16 15:02:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-11-30 15:15:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki