Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup benzyny bezołowiowej i oleju napędowego dla DPS w Górze Kalwarii

Góra Kalwaria dnia 17.01.2014 r.

DPS/ZP/A-G.3421/16/136/2014  

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/16/2013.
Nazwa zadania: zakup benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych i sprzętu ogrodniczego dla Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wszystkie wymagania SIWZ i przedstawiająca korzystną cenę.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 

Lp

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt

W kryterium cena

 1.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock

 87 754,35 zł

 100.00

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia Wykonawcy o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wytworzył:
Patrycja Kalicińska, DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-01-20 13:49:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-01-20 13:52:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki