☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa ryb i przetworów rybnych do DPS Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna, 15.01.2014 r. 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz.907 z późn.zm.), Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1 informuje o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Dostawa ryb i przetworów rybnych”

W niniejszym postępowaniu wpłynęły 2 oferty złożone:

lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Punktacja

W kryterium cena

1

Iglomar sp. z o.o.
Ul. Fleminga 21
03-176 Warszawa

100,00

2

Firma Handlowa Dagr-Bis
Ul. Szkolna 13
05-500 Piaseczno

87,61

 Wybór oferty najkorzystniejszej

 Zatwierdzono wybór oferty najkorzystniejszej to jest ofertę firmy Iglomar sp. z o.o. ul. Fleminga 21, 03-176 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej
Wybrana oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała wyższą liczbę punktów.

Wytworzył:
Bożena Rzeczkowska, DPS Konstancin-Jeziorna
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-01-21 12:44:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-01-21 12:46:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4022467