☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 22.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dostawa pieluchomajtek refundowanych i nierefundowanych oraz rękawic dla DPS Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna, 21.01.2014 r.

Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie – Jeziornie po analizie argumentacji potencjalnych oferentów wprowadza w ogłoszeniu o zamówieniu zmianę dotyczącą parametrów chłonności zamawianych w ramach zamówienia pieluchomajtek, w ten sposób iż ustala się następujące minimalne wymagania w zakresie chłonności:

Pieluchomajtki refundowane nocne o podwyższonym poziomie chłonności w rozmiarach:

 1. S – 1440 szt na rok, chłonność minimalna 1900 ml

 2. M – 7200 szt na rok, chłonność minimalna 2600 ml

 3. L – 29520 szt na rok, chłonność minimalna 2800 ml

Pieluchomajtki nierefundowane w rozmiarach:

 1. S – 720 szt na rok, chłonność minimalna 1600 ml

 2. M - 3600 szt na rok, chłonność minimalna 2100 ml

 3. L – 5640 szt na rok, chłonność minimalna 2400 ml

W związku z wprowadzoną zmianą przedłuża się termin składania ofert do dnia 27.01.2014 r. do godz. 10.00.

Poniżej podaje się pełną treść ogłoszenia po uwzględnieniu powyżej wskazanych zmian:

Konstancin-Jeziorna, 2014-01-21

Numer sprawy: AG.3400/07/14

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) określonego w art. 4 pkt. 8.

W związku z planowaną dostawą Dom Pomocy Społecznej prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest:

 1. dostawa pieluchomajtek refundowanych nocnych o podwyższonym poziomie chłonności – (należy podać odpłatność pacjenta) w rozmiarach:

 2. S – 1440 szt na rok, chłonność minimalna 1900 ml

 3. M – 7200 szt na rok, chłonność minimalna 2600 ml

 4. L – 29520 szt na rok, chłonność minimalna 2800 ml

 5. dostawa pieluchomajtek nierefundowanych w rozmiarach:

 6. S – 720 szt na rok, chłonność minimalna 1600 ml

 7. M- 3600 szt na rok, chłonność minimalna 2100 ml

 8. L – 5640 szt na rok, chłonność minimalna 2400 ml

 9. Dostawa rękawic jednorazowych, lateksowych, niejałowych rozmiar M – 42.000 szt na rok.

Oferowane produkty – pieluchomajtki powinny dodatkowo odpowiadać następującym parametrom:

- powinny być wyposażone w element obejmujący lub ściągający na wysokości talii oraz w części pachwinowej,

- przylepce utrzymujące do wielokrotnego zapinania,

- zabezpieczenie przed wyciekami na boki,

- system neutralizujący zapach moczu,

- wskaźnik wilgotności, który zmienia kolor w miarę napełniania produktu moczem.

Do oferty należy dołączyć:

- dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących pampersów np. kartę opisu produktu, certyfikat

- dokument gwarantujący refundację pieluchomajtek przez okres trwania umowy bądź oświadczenie o uzyskaniu takowego przed podpisaniem umowy.

Termin wykonania zamówienia:

od podpisania umowy do 31.12.2014 r.

Dostawy sukcesywne do magazynu Zamawiającego, dwa razy w miesiącu, na podstawie telefonicznego zamówienia.

Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty, w zamkniętych, opisanych „dostawa pieluchomajtek i rękawic” i opieczętowanych kopertach, należy składać do dnia: 2014-01-27, do godz. 10.00, w siedzibie zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej, 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Potulickich 1, sekretariat.

Osobami do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia są:

imię i nazwisko Krystyna Szewczyk, Bożena Rzeczkowska

tel. 0 (22) 756 41 36

fax. 0 (22) 756 41 36

w terminach godz. pomiędzy 9.00 a 14.00

Załączniki:

[x] formularz ofertowy - załącznik nr 1

[x] Formularz cenowy - załącznik nr 2

Wytworzył:
Bożena Rzeczkowska, DPS Konstanicn-Jeziorna
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-01-21 14:29:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-01-21 14:31:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4019325