☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy środków czystości, środków czyszczących i piorących do DPS w Górze Kalwarii

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/15/257/2014

Góra Kalwaria dnia 30.01.2014 r.

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/15/2013

Nazwa zadania: dostawy środków czystości, środków czyszczących i piorących do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia poszczególnych zadań najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

zadanie nr 1 – dostawy środków czystości
„LUX” Przedsiębiorstwo Handlowe
Jolanta Sitkowska, Spółka Jawna
Ul. Lubelska 65
26-600 Radom

zadanie nr 2 – dostawy środków czystości, środków czyszczących i piorących
HENRY KRUSE Sp.z o.o.
Ul. Kolejowa 3
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce

Uzasadnienie wyboru: oferty spełniają wszystkie wymagania SIWZ oraz uzyskały najwyższą ilość punktów. 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

1.

P.P.U.H. ATUT
Łukasz Pawlak
Pawłów 113
26-510 Chlewiska

 Zadanie nr 1
125 703,21

2.

HENRY KRUSE Sp.z o.o.
Ul. Kolejowa 3
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce

Zadanie nr 2
78 841,14

3.

„LUX” Przedsiębiorstwo Handlowe
Jolanta Sitkowska, Spółka Jawna
Ul. Lubelska 65
26-600 Radom

 Zadanie nr 1
116 153,41

 

4.

 

DELFIN Sp. z o.o.
Ul. Lipkowska 15
05-530 Góra Kalwaria

Zadanie nr 1
117 360,50

5. 

P.U.H. DROXAN
Ul. Myśliwska 1
05-660 Warka

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

 

6.

 

Dr VIST CHEMIE POLAND
JMA Sp. z o.o. sp.k.
Jarosław Kołak
Ul. Marokańska 4 H
03-977 Warszawa

Zadanie nr 1
133 524,25

Zadanie nr 2
90 782,61

2. Terminy podpisania umów.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faxem lub droga elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty bądź 10 dni w przypadku przesłania pisemnego zawiadomienia .

Wytworzył:
Patrycja Kalicińska, DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-01-30 15:24:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-01-30 15:30:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4022467