Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - część działki ew. nr 48/2 z obrębu Józefosław gm. Piaseczno

Ogłoszenie
Starosty Piaseczyńskiego

z dnia   07.02.2014r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania  w dzierżawę

 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:
 

I

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczona została do oddania w dzierżawę część  działki ew. nr 48/2 z obrębu Józefosław gm. Piaseczno. W/w działka została opisana szczegółowo, w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia

II

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl,  w okresie od 07.02.2014r. do 28.02.2014r.

Termin składania ofert upływa 28.02.2014r.

Starosta Piaseczyński

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załącznik graficzny

Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-02-07 09:50:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-02-07 09:57:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki